Telefonische KlantenserviceiDeal, PayPal of Achteraf BetalenRuime voorraad, Gratis bezorgdGéén account nodig
Thuiswinkel.org header logo
9,1
412 beoordelingen
94% beveelt ons aan
☎  Klantenservice
Voor vragen of hulp bij uw aanvraag:
Bel: 020-2149577
(Ma. t/m Vr. 09:00–17:30)
Thuiswinkel.org header logo
9,1

Herroepingsrecht

Kan ik mijn aankoop herroepen?

 

1. ALGEMEEN

U heeft het recht om, met uitzondering van de milieusticker voor Frankrijk en Duitsland, binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De milieustickers voor Frankrijk en Duitsland worden vervaardigd op basis van het kenteken van de consument (maatwerk) waardoor deze zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

2. RETOURADRES

Ons retouradres:
Vignetics B.V.
Hollandse Kade 7
1391 JD Abcoude, Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het Vignet voor Zwitserland kan slechts éénmalig aangebracht worden. Bij een geplakt vignet is de waardevermindering 100%. Dus bij een geplakte vignet voor Zwitserland kan er geen herroeping plaatsvinden.

3. BEDENKTERMIJN

De bedenktermijn is wettelijk 14 dagen ná ontvangst van de bestelling. Vanaf het moment dat u als consument heeft laten weten van de koop af te zien, heeft u vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus: als u bijvoorbeeld op dag 12 na ontvangst aan ons laat weten van de koop af te zien, heeft u nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment.

4. HET HERROEPINGSFORMULIER

Een herroeping kan bijvoorbeeld gedaan worden door het invullen en toezenden van het Europees modelformulier voor herroeping. Wij dienen u uitdrukkelijk erop te wijzen dat u gebruik dient te maken van het Europese Modelformulier. Als consument kunt u uw aankoop 'herroepen' door gebruik te maken van dit formulier.

5. WAARDEVERMINDERING BIJ BESCHADIGING

Tijdens de bedenktermijn kunt u de producten beoordelen of u deze wenst te behouden. Indien u als consument verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, mogen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag. Retouren dient u terug te sturen in de originele verpakking, indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Als consument dient u voorzichtig om te gaan met de producten en dat, mocht er schade zijn ontstaan, wij u als consument mogelijk aansprakelijk stellen voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan. Als u een volledige teruggave van het aankoopbedrag wenst is het noodzakelijk dat u de artikelen onbeschadigd retour stuurt.

6. TERUGBETALINGSTERMIJN

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd. Wij betalen met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee u als consument de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk).

7. VERZENDKOSTEN RETOURZENDING

De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.